top of page
ziraat_yeni_tr.jpg
indir (1).jpg
Kırşehir_Ahi_Evran_University_logo.svg.png

AQRO

2BEYNƏLXALQ KƏND TƏSƏRRÜFATI KONFRANSI

5-7 İYUN 2024

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

Gəncə / Azərbaycan

Online ve üz-üzə iştirak

 

KONFRANSIN FƏXRİ SƏDRLƏRİ:

Dos.  Zəfər QURBANOV - Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Rektoru

Prof. Mustafa Qasım QARAHOCAGİL - Kırşehir Ahi Evran Universitetinin Rektoru

TƏŞKİLAT KOMİTƏSİNİN SƏDRLƏRİ:

Dos. Azad İBRAHİMOV - Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Prorektoru

Prof.  Əhməd KAZANKAYA - Kırşehir Ahi Evran Universitetinin Kənd Təsərrüfatı Fakültəsinin dekanı

TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ

Prof. Ahmet KAZANKAYA - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Türkiyə
Dos. Funda ATİLA - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Türkiye

Dr .Öğr. Üyesi Mevlüde Alev ATEŞ - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Türkiye
Dos. Azad İBRAHİMOV - Azərbaycan Dövlöt Aqrar Universiteti, Gəncə, Azərbaycan

Dos. Elçin NƏSİROV - Azərbaycan Dövlöt Aqrar Universiteti, Gəncə, Azərbaycan
Dos. Ürfan TAGİYEV - Azərbaycan Dövlöt Aqrar Universiteti, Gəncə, Azərbaycan

Elcan MƏMMƏDOV - Basın ve Kamu Yönetimi bölüm başkanı 

Ruslan TAHİROV - Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Kayıt bölümü başkanı

ELM VƏ MƏSLƏHƏT KOMİTƏSİ

Prof. Ziyad ABBASOV  - Azərbaycan Dövlöt Aqrar Universiteti, Gəncə, Azərbaycan

Prof. Nizami  SEYİDƏLİYEV - Azərbaycan Dövlöt Aqrar Universiteti, Gəncə, Azərbaycan

Prof. Məhərrəm HÜSEYNOV  - Azərbaycan Dövlöt Aqrar Universiteti, Gəncə, Azərbaycan

Prof. Mirzə ƏLİYEV - Azərbaycan Dövlöt Aqrar Universiteti, Gəncə, Azərbaycan
Prof. Hasil FƏTƏLİYEV- Azərbaycan Dövlöt Aqrar Universiteti, Gəncə, Azərbaycan

Prof. Abdalbasit Adam MARIOD - University of Jeddah, KSA

Prof. Vesna KARAPETKOVSKA – HRISTOVA - University “St. Kliment Ohridski”, N. Macedonia

Prof. Ivan PAVLOVIC - Scientific Veterinary Institute of Serbia, Serbia

Prof. Manole Cojocaru - ”Titu Maiorescu” University, Romania

Dos. Elżbieta Patkowska - University of Life Sciences in Lublin, Poland

Dos. Namiq MUSTAFAYEV - Azərbaycan Dövlöt Aqrar Universiteti, Gəncə, Azərbaycan

Dos. Allahverdi SEYİDOV - Azərbaycan Dövlöt Aqrar Universiteti, Gəncə, Azərbaycan

Dos. Hacer KAYA  - Gümüshane Universiteti, Türkiyə

Dos. Filiz Aygün ERTÜRK - Bayburt Universiteti, Türkiyə

KONFRANSIN TƏQVİMİ

XÜLASƏLƏRİN GÖNDƏRİLƏCƏYİ SON TARİX

24 May 2024

 

KONFRANS ÖDƏNİŞ TARİXİ 

20 - 27 May 2024

 

KONFRANS PROQRAMININ ELANI

29 May 2024

 

KONFRANSIN TARİXİ 

5-7 İyun 2024

 

TAM MƏTNLƏRİN GÖNDƏRİLƏCƏYİ SON GÜN 

10 İyun 2024 Saat:17:00

 

KONFRANS KİTABININ YAYIMLANMASI

30 İyun 2024

İŞTİRAK HAQQI

Azərbaycanlılar üçün 50 Manat. (Yol və səyahət xərcləri daxil deyildir.)

 ​

HESAB MƏLUMATI  

Zəhmət olmasa ödənişinizi 20 - 27 may 2024-ci il tarixlərində aşağıdakı hesaba edəsiniz.  

AZƏRBAYCAN HESAB MƏLUMATI

Benefisiarın bank:    Kapital Bank ASC Şuşa filialı
Valyuta:    AZN
Filialın kodu:    200167
VÖEN:    9900003611
SWIFT kod:    AIIBAZ2XXXX
Müxbir hesab:    AZ37NABZ01350100000000001944
Benefisiarın adı:    İKSAD AZƏRBAYCAN
Benefisiarın hesabı:    AZ77AIIB400900D9447335204116
Benefisiarın VÖEN-i:    7501036281

​​​

KONFRANSIN MÖVZULARI

Bağça bitkiləri

Bank və Kənd Təsərrüfatı Kreditləri

Bitki mühafizəsi

Biyokimya

Biyoloji

Biyosistem Mühəndisliyi

Ərazi çalışmaları

Əmək Birlikləri

İqtisadiyyat

Ət və Süd Texnoloyaları

Qida mühəndisliyi

Günəş və Külək Enerjisi 

Kimya

Təsərrüfatın inkişafı

Peyzaj Memarlığı

Su Məhsulları

Sulama Sistemləri

Tarım Ekonomisi

Tarım Makinaları

Kənd Təsərrüfatı Politikaları

Kənd Təsərrüfatı məhsulları idxalı

Kənd Təsərrüfatı Biotexnologiyaları

Tarla Bitkiləri

Torpaq Elmi və Bitki Yetişdirmə

Baytarlıq

Əkinçilik

Zootexnika

XÜLASƏ  GÖNDƏRMƏ

Konfransa xülasə göndərməklə müraciət etməlisiniz.

Xülasə qiymətləndirmə prosesi maksimum 5 gün çəkir.

Müəllifə qiymətləndirmənin nəticəsi barədə gecikmədən məlumat verilir.

 

Xülasə Yazı Qaydaları

kənarlar     : 2,5 sm

Şrift növü       : Times New Roman, 11 şrift

Xətt boşluğu         : 1.00 sm

BAŞLIQ             : Bütün hərflər böyük hərfdir

Açar sözlər:  ən azı 3 ədəd

Söz sayı       : Ən azı 250 ədəd

Tezisləriniz 250-400 söz arasında olmalıdır. Bundan əlavə, məqalədəki bütün müəlliflərin adı, soyadı, iş yeri, təhsil sahəsi, e-poçt ünvanları, MOBİL TELEFON nömrələri olmalıdır.  

Tezislərinizi ən geci 24 may 2024-ci il tarixinədəkword/doc formatında izdaskongre@gmail.com ünvanına təqdim edə bilərsiniz. Xülasə Yazı nümunəsi tıklayın

               

TAM MƏTN TƏQDİMİ

Tam mətnlərinizin konqres kitabında çap olunmasını istəyirsinizsə

Tezisiniz qəbul edildikdən sonra TAM MƏTN-lərinizi ən geci 10 iyun 2024-ci il saat 17:00-a qədər izdaskongre@gmail.com ünvanına göndərə bilərsiniz. Tam Mətn Yazı nümunəsi tıklayın

Tam mətnin yazılması qaydaları

kənarlar  : 2,5 sm

Şrift növü     : Times New Roman, 11 punto

Xətt boşluğu        : 1.00 sm

TITLE            : Bütün hərflər böyük hərfdir

Altyazı          : Kiçik

Səhifələrin sayı        : Ən azı 3 səhifə olmalıdır. Üst limit yoxdur

XÜLASƏ, GİRİŞ, ARAŞDIRMA, NƏTİCƏ və ƏDƏBİYYAT SİYAHISI tam mətninizdə ayrı-ayrı başlıqlar altında yazılmalıdır.

sitat formatı: İstədiyiniz sitat formatından istifadə edə bilərsiniz.

Bundan əlavə, məqalədəki bütün müəlliflərin adı, soyadı, iş yeri, təhsil sahəsi, e-poçt ünvanları, mobil telefon nömrələri olmalıdır.

YAZI QAYDALARI:

Çünki bizim konqresimiz BEYNƏLXALQ xarakter daşıyır  

İngilis dilində xülasə tələb olunur.

TƏQDİMAT DİLLERİ :  

Azərbaycan, Türk (bütün Türk dilləri), ingilis dili  

 

Azərbaycan Əlaqə: +994 77 331 98 24

Konqreslə bağlı bütün suallarınızı konqres e-mailinə (izdaskongre@gmail.com) göndərə bilərsiniz, konqres koordinatorlarımız gün ərzində cavablandıracaqlar.

DÜZENLEME KURULU
KONGRE TAKVİMİ
bottom of page