top of page

İKİ BEYNƏLXALQ TƏLİM,  BEYNƏLXALQ SERTİFKATLI 
1) Layihələr, hesabatlar, elmi araşdırmalar və məqalə yazı metodları. 

2)  Təhsilverənlərin təlimi - Aktiv öyrənmə, sinfin idarə edilməsi, ölçmə və dəyərləndirmə beynəlxalq təlimi.  

1-ci təlim: 27-28 NOYABR 2023

(Online və Canlı).

2-ci təlim. 29-30 NOYABR 2023 (Online).

ÜNVAN:

ODLAR YURDU UNİVERSİTETİ

KOROĞLU RƏHİMOV KÜÇƏSİ 13

bottom of page