top of page
180px-AMEA-nın_Folklor_İnstitutu_loqo.jpg

AŞIQ ƏLƏSGƏR – 200

Beynəlxalq Elm, Mədəniyyət və Təhsil Konfransı

"Türk Saz, Söz və Xalq Sənət ənənələri"

9 Dekabr 2021

AMEA Folklor İnstitutu, Bakı, Azərbaycan

onlayn və üz-üzə iştirak

1626349721305965103_1200x630.jpg

Hörmətli alimlər və tədqiqatçılar

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin imzaladığı xüsusi Sərəncam işığında bu il Aşıq Ələsgərlə bağlı yubiley tədbirlərinin keçirilməsi, heç şübhəsiz, ustad sənətkarın yaradıcılığını hərtərəfli araşdırmaqda mühüm rol oynayacaqdır. Eləcə də türk xalqlarının saz və söz sənətkarlarının poetik irsinin, dastan və saz havalarının müştərək tədqiqata cəlb edilməsi, müqayisəli araşdırılması, yazılı ədəbiyyatla şifahi söz sənətinin tipoloji xüsusiyyətlərinin üzə şıxarılması aktual və vacib məsələlərdən biridir. Saz və söz sənətkarlarlnln çoxu yazı-pozu bilməmiş, yaratdıqları şifahi şəkildə ağızdan ağıza keçərək geniş arealda yayılmış, sərhədləri aşmış və zəmanəmizə qədər gəlib çatmışdır.

unnamed_edited.jpg

Akademik Muxtar İMANOV

AMEA Folklor İnstitutunun direktoru

Onur Başqanı

WhatsApp Image 2021-07-10 at 23.35.09.jpeg

Prof. Dr. Ramazan QAFARLI

AMEA Folklor İnstitutunun

“Dədə Qorqud” şöbəsinin müdiri

Konqre Başqanı

Seyfəddin_Rzasoy.jpg

prof. Dr. Seyfəddin RZASOY

AMEA Folklor İnstitutunun

“Mifologiya” şöbəsinin müdiri

Bilim Kurulu Başkanı

Kongre Təşkilat Komitəsi

Prof.. İsmayıl KAZIMOV - AMEA Dilçilik İnstitutunun Azərbaycan dili şöbəsinin müdiri
Prof. Elxan MƏMMƏDOV - AMEA Folklor İnstitutunun Aşıq Yaradıcılığı  şöbəsinin müdiri

Prof.Dr. Mahirə HÜSEYNOV - ADPU-nun beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektoru, filologiya fakültəsinin dekanı.

Dos. Seyfəddin QƏNİYEV- AMEA Folklor İnstitutunun Aşıq Yaradıcılığı  şöbəsinin elmi işçisi

Dos. Səbinə İİLYASOVA - AMEA Folklor İnstitutunun Dədə Korkut şöbəsinin elmi işçisi

Dos. İslam SADİQ - AMEA Folklor İnstitutu Folklor və Yazılı Ədəbiyyat şöbəsinin elmi işçisi

Dos. İradə KƏRİMOVA - ADPU Azərbaycan Dilçiliyi kafedrasının müdiri

Dos. Könül SƏMƏDOVA - ADPU Müasir Azərbaycan dili kafedrasının müdiri

 

Konfrans Elm Komitəsi

Prof.  Metin Ekici - Ege Universiteti (Türkiyə)

Prof.  Ali Duymaz - Balıkesir Universiteti (Türkiyə)

Prof. Ali Kafkasyalı - Ərzurum Universiteti (Türkiyə)

Prof. Ariuka Qelyayeva - Kabarda Balkar Dövlət Universitetinin.

Prof. Bakıtgul Kulcanova - Əl-Fərabi Qazax Milli Universiteti (Qazaxıstan)

Prof. Əfzələddin Əsgər AMEA Folklor İnstitutu (Azərbaycan)

Prof. Fikrət Türkmən, Ege Universiteti (Türkiyə)

Prof. Füzuli Bayat - AMEA Folklor İnstitutu (Azərbaycan)

Prof. İmperiyat Xalıpayeva - Dağıstan Dövlət Pedaqoji Universiteti (Dağıstan)

Prof. Mamatkul Jurayev - ÖMEA, Əlişir Nəvai adına Dil və Ədəbiyyat İnstitutu Folklor şöbəsinin müdiri (Özbəkistan)

Prof.  Məhərrəm Qasımlı - Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin sədri (Azərbaycan)

Prof.  Muratgeldi Soyegov - Türkmənistan-Türkiyə Universiteti (Türkmənistan)

Prof.  Nailə Rəhimbəyli  - AMEA Folklor İnstitutu (Azərbaycan)

Prof.  Hüseyn İsmayılov - AMEA Folklor İnstitutu (Azərbaycan);

Prof.  Rüstəm Kamal –Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti (Azərbaycan);

Prof.  Səhər Orucova - Bakı Dövlət Universiteti (Azərbaycan)

Dos. Afaq Ramazanova - AMEA Folklor İnstitutu (Azərbaycan)

Dos. Ağaverdi Xəlil - AMEA Folklor İnstitutu (Azərbaycan)

Dos. Elçin Abbasov - AMEA Folklor İnstitutunun elmi katibi (Azərbaycan)

Dos. Elxan Məmmədli - AMEA Folklor İnstitutu (Azərbaycan)

Dos. Əziz Ələkbərli - AMEA Folklor İnstitutu (Azərbaycan)

Dos. Fəridə Tahirova - AMEA Dil, Ədəbiyyat və Sənət İnstitutu Leksikoqrafiya şöbəsi (Tatarıstan)

Dos. Fidan Qasımova - AMEA Folklor İnstitutunun şöbə müdiri (Azərbaycan)

Dos. İlkin Rüstəmzadə  - AMEA Folklor İnstitutu (Azərbaycan)

Dos. İslam Sadıq - AMEA Folklor İnstitu (Azərbaycan)

Dos. Nizami Məmmədov - AMEA Folklor İnstitu (Azərbaycan)

Dos. Rza Xəlilov - AMEA Folklor İnstitu (Azərbaycan)

Dos. Tudora Arnaut - Şevçenko adına Kiyev Dövlət Universiteti (Ukrayna)

Dos. Seyfəddin Qəniyev - Folklor İnstitu (Azərbaycan)

Mühüm Tarixlər

• Konfransda iştirak etmək istəyənlər məruzə özətlərini 28 Noyabr 2021-ci il tarixinədək infoscienceaz@gmail.com elektron poçt ünvanına göndərə bilərlər (Özət formasını səhifə sonundan endirə bilərsiniz).

• Özətlərin qəbul edilib-edilmədiyi haqqında müəlliflərə 2021-ci il tarixinədək elektron poçt ünvanı vasitəsi ilə məlumat veriləcəkdir.

• Konfrans 9 Dekabr 2021-ci il tarixində AMEA Folklor İnstitutunda gerçəkləşdiriləcəkdir.

• Məruzələrin tam mətni 15 Dekabr 2021-ci il tarixinə qədər təqdim edilməlidir.

Konfransın əhatə etdiyi əsas mövzular:

- Türk dunyasının saz-söz sənətkarları

- Ozan, aşıq, baxşı

- Aşıq poeziyasının şəkilləri

- Dastan aşıqları

- Aşıq musiqisinin növləri və havaları

- Müasir ifaşı aşlıqlar

- Aşıq Ələsgərin həyatı və mühiti;

- Aşıq Ələsgər və müasirləri;

- Azərbaycan aşıq sənətinin inkişaf və zənginləşməsində Aşıq Ələsgərin rolu;

- Aşıq Ələsgər şeirinin poetik və fəlsəfi qaynaqları;

- Aşıq Ələsgərin sənətkarlıq xüsusiyyətləri;

- Aşıq Ələsgərin poetik ənənəsi;

- Aşıq Ələsgər və yazılı ədəbiyyat;

- Ələsgər irsinin toplanılması, nəşri və tədqiqi problemləri.

- Folklor və yazılı ədəbiyyat

- Aşıq şeirinin şəkilləri və poetikası

- Dil

- Ədəbiyyat

- Tarix

- Təhsil fənləri

- Sosial və siyasi elmlər

Xülasə  Təqdim

Konferansa xülasə göndərməklə müraciət etməlisiniz. Xülasə qiymətləndirmə prosesi maksimum 5 gün çəkir. Müəllif qiymətləndirmənin nəticəsi barədə gecikmədən məlumatlandırılır. Tezisləriniz 200-300 söz arasında olmalıdır. Tezislərinizi ən gec 28 Noyabr 2021 tarixinə qədər word/doc formatında təqdim edə bilərsiniz.  infoscienceaz@gmail.com göndərməlisiniz.   

Tam Mətn Göndərmə

Tam mətnlərinizin konqres kitabında nəşr olunmasını istəyirsinizsə, xülasə qəbul edildikdən sonra ən gec 15 dekabr 2021 -ci ilədək TAM METİNİZİ təqdim edə bilərsiniz.  infoscienceaz@gmail.com​ göndərməlisiniz

YAZI QAYDALARI

• Özətlər 200-300 sözdən ibarət olmalıdır.

• Məqalələr e-mail ilə göndərilməlidir.

• Yazı: Microsoft Office Word, Kağız: A4.

• Səhifə qaydası: Üst: 2,5, Alt: 2,5, Sağ: 2,5, Sol: 2,5 

• Yazı puntu: Başlıq 12 şrift ölçüdə, yağlı. 

• Məruzə: 12 şrift ölçüdə. 

• İnterval: 1 sm

• İstifadə edilmiş ədəbiyyat siyahısı məruzənin sonunda “Ədəbiyyat siyahısı” yarımbaşlığı altında yazılmalıdır. Ədəbiyyat siyahısı müəlliflərin soyadlarına uyğun olaraq əlifba sırası ilə düzülməli, sıra nömrəsi göstərilməlidir. Məruzədə istifadə edilməyən ədəbiyyat Ədəbiyyat siyahısında göstərilməməlidir. Əgər məruzəçi arxiv sənədlərindən, dissertasiyalardan, əlyazma hüququnda olan materiallardan istifadə etmişsə, onlar da “Ədəbiyyat siyahısı”da göstərilən qaydada yazılmalıdır. “Ədəbiyyat siyahısı”dan sonra üç dildə (Azərbaycan, türk, ingilis) xülasə və açar sözlər verilməlidir.

• Məqalələr konfrans kitabında pdf olaraq nəşr ediləcək. 

• Hər bir məruzəçi üçün maksimum 10 dəqiqə vaxt ayrılacaqdır. Bölmə iclaslarının sonunda müzakirələr keçiriləcəkdir.

• Elektron poçt ünvanı ilə göndərilməyən və elanda göstərilmiş qaydalar əsasında təqdim edilməyən məruzələr qəbul edilməyəcəkdir.

İştirak payı

Azərbaycanlı İştirakçılar üçün: 50 manat

AMEA Folklor İnstitutu ödənişsiz qatılacaqdır

AZƏRBAYCAN HESAB MƏLUMATI

Kapital Bank ASC Sahil Filial (201218)
VOEN: 9900003611
SWIFT Kodu: AIIBAZ2X
Hesab Sahibi: ƏLVAN CƏFƏROV ARİF SON
Hesab nömrəsi: AZ65AIIB41040019440237862208
  
VOEN: 3900212932 

İştirak və təqdimat forması

Onlayn iştirak: İştirakçılarımız təqdimatlarını Zoom proqramı vasitəsi ilə canlı yayımlayacaqlar.

Zoom giriş məlumatı və şifrəsi konqres proqramı ilə birlikdə dərc olunacaq.

 

KOORDİNATOR

Əlvan CƏFƏROV

Tel.://Vats.: +994 77 331 98 24

DÜZENLEME KURULU
KONGRE TAKVİMİ
bottom of page