top of page

Dosentlik

- Xülasə və  tam mətnlər diqqətlə nəzərdən keçirilir.

- Kağızın qəbulu həmkarların nəzərdən keçirməsini və təsdiqini tələb edir. 

- Konqreslərimizin elmi komitələrində ən azı 6 ölkədən alimlər var

- Nazirlik tərəfindən təsdiq edilmiş ISBN nömrəli konqres materialları konqresdən sonra nəşr olunur.

- Bütün qurultaylarımız  Bütün akademik yüksəliş meyarları, o cümlədən dosentlik  görüşür

AKADEMİK HƏVAQ

2020 akademik təşviq qaydalarına əsasən, bir konqresin akademik təşviq meyarlarına cavab verməsi üçün,

- Türkiyə xaricində ən az 5 ölkədən iştirakçı olmalıdır

- İştirakçıların yarıdan çoxu Türkiyə xaricindən olmalıdır

Konqres platformamızda dərc olunan konqreslərin heç də hamısı akademik təşviq tələblərinə cavab vermir. Hansı konqresin təşviqlər çərçivəsində olduğunu öyrənmək üçün müvafiq konqres səhifəmizə daxil olun.

bottom of page