top of page

MƏQƏDDƏLƏRİN YAZILMASI QAYDALARI  

 

Mətnlər Microsoft Word (MS Office 2003-2007) proqramından istifadə etməklə hazırlanmalıdır. 

Word faylları A4 ölçüsündə, Times New Roman şrifti ilə hazırlanmalı və maksimum 15 səhifədən ibarət olmalıdır. 

Şəkillər (qrafika, xəritələr, fotoşəkillər) ən azı 300 DPI ayırdetmə qabiliyyəti ilə JPEG və ya TIFF formatında olmalıdır.

Şəkillər mətn faylına daxil edilməməli, onların altyazıları (izahı) olmalıdır.  

 

YAZILIQ QAYDALARI:  

MƏQƏLƏLƏRİN BAŞLIĞI (BAŞTA, TNR 12pt, qalın) 

1.5 Sətir Aralığı 

Müəllif / Müəlliflər Adı və Soyadı, Müəlliflərin təşkilat adı (TNR 11pt. və qalın) 

Boşluq yoxdur (11 xal) 

Xülasə (TNR 12pt.)  

 

Tezislər 200-300 söz arasında olmalıdır.

Abstrakt mətni, TNR 12 pt, əsaslandırılmalıdır. 

Açar sözlər: (TNR 12 pt, qalın):  (3-5 element) Açar söz1, Açar söz2, Açar söz3, Açar söz4, Açar söz5 (TNR 12 pt, normal)  

MƏTN  

 

Mətn; O, Giriş, Tədqiqat Sahəsi, Materiallar və Metodlar, Nəticələr və Müzakirə, Nəticələr, Töhfə və Biblioqrafiyadan ibarət olmalıdır. Alt başlıqlar Times New Roman 12 pt, qalın şriftlə yazılmalıdır. Əsas mətn: Times New Roman 12pt, normal şəkildə yazılmalıdır. 

Şəkillər (qrafika, xəritələr, fotoşəkillər və s.) ən azı 300 DPI ayırdetmə qabiliyyəti ilə JPEG və ya TIFF formatında olmalı və A4 vərəq ölçüsünə uyğun düzülməlidir. 

Şəkil və cədvəl təsvirləri TNR 11pt olmalıdır. 

Şəkillər mətn faylına daxil edilməməli, onların altyazıları (izahı) olmalıdır. 

Haşiyələr Üst : 3,5 sm Aşağı : 3,5 sm Sol : 2,5 sm Sağ : 2,5 sm Oluk : 0 sm  

İstinadlar  

 

Məqalə

Cawley M., Gaffey S., Gillmor D. (1999). Kənd İnkişafında Keyfiyyətli Turizm və KOBİ-lərin KOM-ların Rolu: İrlandiya Respublikasından sübutlar. Anadolu: Beynəlxalq Turizm və Otelçilik Araşdırmaları Jurnalı, 10 (1), 45-59.  

 

Efe R., Greenwood M. (2007). Göksu Deltasında (Cənubi Türkiyə) Bitki Zonalaşdırma Nümunələri. J. Tətbiqi Elmlər, 7 (16), 2277-2284. 

Hoballah A. (2006). Aralıq dənizi regionunda davamlı inkişaf. Təbii Sərvətlər Forumu, Cild 30, 157-167.  

Kitab  

 

Hall CM, Lew A. (1998). Davamlı Turizm: Coğrafi Perspektiv. Longman, Harlow.  

 

Kitab bölməsi

Swarbrooke J. (1996). Şərqi Avropada Davamlı Kənd Turizminin İnkişafına Doğru. Mərkəzi və Şərqi Avropada Turizmdə: Keyfiyyət üçün Təhsil, ed. G. Richards, səh. 137–63. Tilburg: Tilburg Universiteti Nəşriyyatı.  

 

POSTER TƏQDİMATLARI

 

Simpozium zamanı poster təqdimatları ediləcək və məlumat vermək və sualları cavablandırmaq üçün müəlliflər asılma müddətində posterlərinin yanında olmalıdırlar. Poster ölçüsü ən çox 90 sm (en) x 90 sm (hündürlükdə) olmalıdır. Poster mətni 1-2 metrdən oxunaqlı olmalıdır.

bottom of page