top of page
IKSAD logo_4x.png
ADPU_Quba_filialının_loqosu.png
folk_4x.png
WhatsApp Image 2023-06-08 at 16.35.39.jpeg

6. ULUSLARARASI DEDE KORKUT

TÜRK KÜLTÜRÜ, TARİHİ ve EDEBİYATI KONGRESİ

20-21 Temmuz 2023 Azerbaycan / Guba

ADPU'nun Guba şubesi

AMEA Folklor Enstitüsü Dede Korkut Şubesi

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Dil Komisyonuna bağlı İzleme Merkezi
İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü - İKSAD

çevrimiçi ve yüz-yüze

WhatsApp Image 2021-07-10 at 23.35.09.jpeg

Prof.Dr. Ramazan GAFARLI

AMEA Folklor Enstitüsü

“Dede Korkut” şöbesinin müdürü,“

Dede Korkut dergisinin başkanı

KONGRE BAŞKANI

(Azerbaycan)

Mahirə xanım.jpg

Prof. Dr.
Mahire HÜSEYNOVA

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Üzere Rektör Yardımcısı

Düzenleme kurulu başkanı

indir (2).jpg

Prof. Dr. Metin EKİCİ

Ege Üniversitesi

Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü

KONGRE EŞ BAŞKANI

(Türkiye)

img-20230407-wa0014.jpg

Prof. Dr.
Sevinc ALİYEVA

Devlet Dil Komisyonuna bağlı İzleme Merkezi Direktörü

Bilim kurulu başkanı

Kongre Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Seyfeddin RZAYEV - ANAS Folklor Enstitüsü

Prof. Dr. Metin EKİCİ - Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü.

Prof. Dr. Hacer HÜSEYNOVA - Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Prof. Dr. Merziyye NECEFOVA - AMEA Edebiyat Enstitüsü

Doç. Dr. Gönül SAMADOVA - ADPU'nun modern Azerbaycan dili bölümü başkanı

Doç. Dr. Nazila ABDULLAZADE - Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Doç. Dr. Zamık TEHMEZOV - Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Doç. Dr. Pınar FEDAKAR - Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü

Doç.Dr. Ruslan ABDULLAYEV - Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanaye Üniversites

Doç.Dr. Irada KARIMOVA - ADPU Azerbaycan Dilbilimi Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Sehran Khavari - AMEA Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Sabina ISAYEVA - ANAS Folklor Enstitüsü "Dede Korkut" şubesi, Uzman araştırmacı

Doç. Dr. Malahat BABAYEVA - Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Doç. Dr. Safa GARAYEV - ANAS Folklor Enstitüsü

Doç. Dr. Hikmet GULUYEV - ANAS Folklor Enstitüsü

Dr. Gönül HASANOVA - Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Dr. Fazıl ÖZDAMAR - Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü

Dr. Seçilmiş SARPKAYA - Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü

Dr. Gulshen AĞABEY - Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Dr. Aysel SHEYDAYEVA - Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Vefa İSMAYILOVA - Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Dil Komisyonuna bağlı İzleme Merkezi

Sema VELİYEVA - Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Dil Komisyonuna bağlı İzleme Merkezi

Nazlıxanım TEYYUBOVA - Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Dil Komisyonuna bağlı İzleme Merkezi

Türkane İSRAFİLLİ - Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Dil Komisyonuna bağlı İzleme Merkezi

Günel HACIYEVA - Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Dil Komisyonuna bağlı İzleme Merkezi
 

Bilim ve Danışma Kurulu

Prof. Dr. İsmayıl KAZIMOV - Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi

Prof. Dr. Ramazan GAFARLI - ANAS Folklor Enstitüsü “Dede Korkut” Şube Müdürü

Prof. Dr. Metin EKİCİ - Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN - Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Alimcan İNAYET - Ege Üniversitesi

Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Ali DUYMAZ - Balıkesir Üniversitesi

Prof. Dr. Naciye YILDIZ - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Esma ŞİMŞEK - Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa ARSALN - Pamukkale Üniversitesi

Prof. Dr. Ayşe Yücel ÇETİN - Gazi Üniversitesi

Prof. Dr.  Cabbar IŞANKUL - Özbekistan Bilimler Akademisi

Prof. Dr. Şakir İBRAYEV - Kazakistan Avrasya Ulusal Üniversitesi

Prof. Dr. Salahaddin BEKKİ- Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Prof. Dr. Edina SOLAK - Zenica Üniversitesi

Prof. Dr. Hacer HÜSEYNOVA - Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Prof. Dr. Teyyar CAVADOV - Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Prof. Dr. Seyfeddin RZAYEV - AMEA Folklor Enstitüsü "Mitoloji" Şube Müdürü

Prof. Dr. Kamil VELİYEV - Aydın Univesitesi.

Doç. Dr. Şebine İSAYEVA - AMEA Folklor Enstitüsü “Dede Korkut” şubesi Uzman araştırmacı

Doç. Dr. Galib SAYİLOV - AMEA Folklor Enstitüsü "Tören folkloru" şubesi Uzman araştırmacı

Doç. Dr. Gönül SAMEDOVA - Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Doç. Dr. Sefa KARAYEV - AMEA Folklor Enstitüsü

Doç. Dr. Hikmet GULUYEV - AMEA Folklor Enstitüsü

Doç. Dr. Pınar FEDAKAR - Ege Üniversitesi

Doç. Dr. Nevriye ÇUHANDA - Şumnu Üniversitesi

Doç. Dr. Xhemile ABDIU - Tiran Üniversitesi

Doç. Dr. Gürol PEHLİVAN - Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Doç. Dr. Nagihan BAYSAL - Ege Üniversitesi

Doç. Dr. Gülare EMİROVA - Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Dil Komisyonuna bağlı İzleme Merkezi

Doç. Dr. Şahlar MEMMEDOV  - Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Dil Komisyonuna bağlı İzleme Merkezi

Dr. Metanet HUDİYEVA  - Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Dil Komisyonuna bağlı İzleme Merkezi

Dr. Nübar BAYRAMOVA - ADPU Guba Şubesi

Dr. Serhan CAFEROV - ADPU Guba Şubesi

Dr. Ulanbek ALIMOV - Manas Üniversitesi

Dr. Fazıl ÖZDAMAR - Ege Üniversitesi

Dr. Seçkin SARPKAYA - Ege Üniversitesi

Dr. Halide MEMMEDOVA - ANAS Folklor Enstitüsü “Dede Korkut” dalında uzman araştırmacı

Dr. Kadri̇ AĞGÜN - Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

Kongre Takvimi

Özet Gönderimi Son Tarihi: 10 Temmuz 2023​

Kongre Programı Duyurusu: 12 Temmuz 2023

Kongrede canlı sunumlar:  21 Temmuz 2023

Tam Metin Son Gönderim Tarihi: 30 Temmuz 2023 Saat: 17:00.

Bildiri Kitabı Yayını: 20 Ağustos 2023

Kongre Konuları

Kongre, TÜRK KÜLTÜRÜ, TARİHİ, DİLİ ve EDEBİYATI'nın tüm konularına açıktır.

"Dede Korkut" çalışmaları için de özel bir salon açılacak.

Özet  gönderimi

Kongremize özet göndererek başvurmanız gerekir. Özet değerlendirme süreci en çok 5 gündür. Hakem kararı gecikmeksizin yazara gönderilir. Özetinin 250-400 kelimesi olması gerektiğidir. Özetlerinizi word/doc dosyası olarak en geç 10 Temmuz 2023 tarihine kadar  dedekorkutkongresi@gmail.com

göndermeniz gerekmektedir. 

TAM METİN Gönderimi

Tam metinlerinizi en geç 30 Temmuz 2023 tarihine kadar dedekorkutkongresi@gmail.com göndermeniz gerekmektedir. Bu tarih hiç bir şekilde uzatılmayacaktır

YAZIM KURALLARI

Tam Metin Yazım Kuralları

- Times new roman 12 punto ile yazılmalı (Makale başlık, yazarlar, kişiler, listelenecekler, ve anahtar kelimelerin tamamı 12 punto olmalı.dır)

- Satır 1.25 veriniz

- Paragraf başında soldan girinti yapmayınız

- ANA başlıklar BÜYÜK harfle ve kalın yazılmalı

- Atıf ve Kaynakça APA tarzında olmalıdır

- Tam metinlerinizin en az 5 sayfa olması gerekiyor

- Tam metinlerinizde ÖZET, GİRİŞ, ARAŞTIRMA VE BULGULAR, SONUÇ ve KAYNAKÇA bölümleriayrı ayrı başlıklar altında yazılmalıdır

Doçentlik ve Akademik Teşvik
Kongremiz uluslararası hakemli ve katılımlı bir  etkinliktir.

9 ülkeden katılım sağlanacaktır

Türkiye kontenjanı %45'tir

Akademik yükselme ve teşvik kriterlerini karşılamaktadır

Katılım Payı

Azerbaycandan katılımcılar için tek bildiri ile online  katılım 50 AZN

Azerbaycandan katılımcılar için iki bildiri ile online  katılım 75 AZN

Türkiye'den katılımcılar için tek bildiri ile online katılım 400 TL 

Türkiye'den katılımcılar için iki bildiri ile online katılım 650 TL 

Kongreye yüz yüze katılım ücretsizdir

Yüz yüze katılım programına alınabilmek için en geç 7 Temmuz 2023 tarihine kadar uçak biletinizin bir suretini bizlere mail olarak gönderilmesi gerekmektedir. 

Ulaşım, konaklama ve diğer giderler katılımcılara aittir

Katılım ve Sunum Şekli

Yüz yüze katılım: Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Guba Şubesinde 21 temmuz 2023 tarihinde Yapılacaktlır. 
Online katılım: Katılımcılarımızın sunumlarını Zoom programı üzerinden canlı olarak yapacaklardır. Video kaydı ile sunum kabul edilmemektedir. Online sunumlar 20-21 Temmuz 2023 tarihlerinde yapılacaktır

Zoom giriş bilgileri ve şifre programda yayınlanacaktır.

Türk hesap bilgileri

Türkiye hesap bilgileri 10 Temmuz 2023 tarihinde eklenecektir.

.

Azerbaycan hesap bilgileri

Azerbaycanlı katılımcılar çevrimiçi 50 manat

Yüz yüze: Ücretsiz

 

Benefisiarın bank:    Kapital Bank ASC Şuşa filialı
Valyuta:    AZN
Filialın kodu:    200167
VÖEN:    9900003611
SWIFT kod:    AIIBAZ2XXXX
Müxbir hesab:    AZ37NABZ01350100000000001944
Benefisiarın adı:    İKSAD AZƏRBAYCAN
Benefisiarın hesabı:    AZ77AIIB400900D9447335204116
Benefisiarın VÖEN-i:    7501036281
"İKSAD Azərbaycan" adres: Həsan Əliyev 109. Tel./vats: +994 77 331 98 24; 

İletişim Bilgileri

Türkiye Numarası: +90 505 072 78 92 (Sadece whatsapp üzerinden iletişime geçiniz)

Azerbaycan Numarası: +994 77 331 98 24

E-mail: dedekorkutkongresi@gmail.com

DÜZENLEME KURULU
KONGRE TAKVİMİ
bottom of page