top of page

Bilim Azerbaycan
HAKKIMIZDA
 
Azerbaycan Bilim


 

HAKKIMIZDA

Science Azerbaycan, nitelikli bilimsel etkinliklerin yanı sıra günümüz dünyasının ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu çığır açan araştırma ve buluşlara destek ve hibeler veren Azerbaycan'daki önemli bilimsel kuruluşları temsil eden bir platformdur. Bilimsel araştırmanın nasıl üretildiğinin ve bunlardan toplumun nasıl yararlandığının sınırlarını ortaklaşa zorlamak için Azerbaycan'ın en büyük ve en saygın araştırma kuruluşlarından birçoğunun uzmanlığını bir araya getiriyor. Azerbaycan'ın en köklü yükseköğretim kurumlarının yürüttüğü araştırma projelerine, bilimsel kongre ve konferanslara ve diğer akademik faaliyetlere dünyanın her yerinden bilim insanlarının kolayca ulaşabileceği bir platform olan Science Azerbaycan, Azerbaycan'ı bir cazibe merkezi haline getirmek amacıyla kurulmuştur. Bilimin hemen her alanında Azerbaycan'ın tanınmış bilim insanları ve politikacıları tarafından desteklenen güvenilir bir platform olan Science Azerbajan, ülkemizin nitelikli bilim insanlarını dünyanın dört bir yanından bilim dünyasıyla bir araya getirmekte ve aynı alanda çalışan araştırmacılar için etkin bir etkileşim ortamının kurulmasına zemin hazırlamaktadır. Platformumuz aracılığıyla Azerbaycan'da düzenlenen bilimsel etkinliklere bugüne kadar 60'tan fazla ülkeden 5000'e yakın bilim insanı katılmıştır.

Misyon

Science Azerbaycan'ın amacı, özellikle bilimsel gelişme, eğitim ve ekonomik, bilimsel ve teknolojik büyüme ile bağlantılı olan bölgesel ve küresel sorunları işbirliği içinde ele almak için üye yüksek öğretim kurumları arasındaki işbirliğini güçlendirmektir. Bu amaca ulaşmak için Science Azerbaycan ortak kimliği ve değerleri tanır ve teşvik eder.

​​

Kısa Tarihçe

İKSAD, 2019 yılında Azerbaycan üniversiteleri birliğinin kurulmasını önerdi. O günden itibaren Bakü, Ankara, Nahçıvan ve Antalya'da Azerbaycan Bilim'in Anayasası ve Çerçevesinin Formülasyonunu görüşmek üzere üye adayları bir araya getirmiştir.  21 Mart 2022'de birlik, Azerbaycan üniversitelerinde yeni bir bilimsel atılım döneminin başlangıcını işaret eden Nevruz Kutlaması ile birlikte Antalya'da resmi olarak lansmana hazırlanıyor.  

Yapı

Başkanlık

Kurul, görev süresi üç yıl olan ve bir dönem daha yenilenebilir olan Başkanlık kurumunu seçer. Bilim Azerbaycan Başkanı, Başkanlığın İcra Kurulunu yönetir. İKSAD geçici başkanlığı yürütmektedir. SA Başkanı Prof. Dr. Salih ÖZTÜRK'tür.  

Sekreterlik

Bilim Azerbaycan Sekreterliği, İKSAD tarafından kalıcı olarak ev sahipliği yapmaktadır. Sekretarya, Zirvelere ev sahipliği yapmaktan, Kurul kararlarını uygulamaktan, SA faaliyetlerini kolaylaştırmaktan, bütçeyi planlamaktan ve kaynak yaratmadan sorumludur.

Kurul

Yönetim Kurulu, Birliğin yönetim organıdır. Kurul, üye kurumların üst düzey yöneticilerinden oluşur. 

bottom of page