top of page

ULUSLARASI EĞİTİM ve ÖĞRETİM KONGRESİ

25-26 Şubat 2022

Nahçıvan Muallimler Enstitüsü, Nahçıvan, Azerbaycan

online ve yüze yüze

NMU_loqosu.jpeg
İKSAD ALTIN LOGO.png

KONGRE BAŞKANI 

KONGRE DÜZENLEME KURULU BAŞKANI

Kongre Düzenleme Kurulu

Seyfeddin RZAYEV - AMEA Folklor Entitüsü “Mitoloji”şöbesinin müdürünün, “Dede Korkut” dergisinin başkan sınavında

Ramazan GAFARLI - AMEA Folklor Enstitüsü “Dede Korkut” şöbesinin müdürü,

"Dede Korkut" dergisinin başkanı

Hacer HÜSEYNOVA - Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesiİ

Doktor Dr. Ruslan ABDULLAYEV - AMEA

Doktor Gönül SAMEDOVA - Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Doktor Dr. Şehran  HAVERİ - AMEA Yönetim Kurulu üyesi

Doktor Dr. Sebine İSAYEVA - AMEA Folklor Entitüsü “Dede Korkut” şubesi Uzman araştırmacı araştırmacı

Doktor Dr. Melahet BABAYEVA - AAzerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Doktor Sefa KARAYEV - AMEA Folklor Enstitüsü

Doktor Dr. Hikmet GULUYEV - AMEA Folklor Enstitüsü

Dr. Zamik TEHMEZOV - Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Doktor Dr. Mustafa GÜNEŞ - Dumlupınar Üniversitesi

Doktor Dr. Halide Aslan - Ankara Üniversitesi  

Dr.Gülşen  AĞABEY - Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Huraman KERIMOVA - AMEA Folklor Entitüsü “Dede Korkut” şubesi Uzman araştırmacı araştırmacı

Aysel ŞEYDAYEVA - Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Öğr. Gör. Eda ERMAGAN-ÇAĞLAR - Altınbaş Üniversitesi

Öğr. Gör. Gürdal ÇETİNKAYA - Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Bilim ve Danışma Kurulu

İsmayıl KAZIMOV - Azerbaycan Milli İlimler Akademiyası

Ramazan GAFARLI - AMEA Folklor Enstitüsü “Dede Korkut” şöbesinin müdürü

Hacer HÜSEYNOVA - Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Teyyar CAVADOV - Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Seyfeddin RZAYEV - AMEA Folklor Entitüsü “Mitoloji”şöbesinin müdürü

Sabit DUMAN - İnönü Üniversitesi

Ayten ER - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Dr. Şahin FİLİZ -  Akdeniz Üniversitesi

Doktor Dr. Sebine İSAYEVA - AMEA Folklor Entitüsü “Dede Korkut” şubesi Uzman araştırmacı araştırmacı

Doktor Galib SAYİLOV - AMEA Folklor Entitüsü “Merasim folkloru” şubesi Uzman araştırmacı araştırmacı

Doktor Gönül SAMEDOVA - Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Doktor Sefa KARAYEV - AMEA Folklor Enstitüsü

Doktor Dr. Hikmet GULUYEV - AMEA Folklor Enstitüsü

Dr. Zamik TEHMEZOV - Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Alper Bilgehan YARDIMCI - Pamukkale Üniversitesi

Halide MEMMEDOVA - AMEA Folklor Entitüsü “Dede Korkut” şubesi Uzman araştırmacı.

Dr. Kadri AĞGÜN - Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

​​ Kongre Takvimi

Bildiri Özetlerinin Gönderilebileceği Son Gün- 28 Kasım 2021

Katılım Ücretinin Yatırılması Son Gün- 02 Aralık 2021

Kongre Programının İlanı- 04 Aralık 2021

Kongre Tarihi- 10-12 Aralık 2021

Tam Metinlerin Gönderilebileceği Son Gün- 15 Aralık 2021

(Tam metin yoktur)

Kongre Kitabının Yayınlanması- 25 Aralık 2021

özet  gönderimi

Kongremize özet göndererek başvurmanız gerekir. Özet değerlendirme süreci en çok 5 günü gösteriyor. gecikmeksizin yazara bilgi verilir. Özetinin 200-300 kelimesi olması gerektiğidir. Özetlerinizi word/doc dosyalarından geç 28 Kasım 2021 tarihine kadar  dekorkutkongresi@gmail.com

göndermeniz gerekiyor.   

Tam Metin Gönderimi

Kongremizde tam metin yoktur. Tam metinlerini kongre bölümünü yayınlatmak isteyenlerin eğitiminizin kabul edilmesinin ardından TAM METİNLERİNİZİ en geç 15 2021 tarihine kadar  dekorkutkongresi@gmail.comgöndermeniz gerektiğini

Yazım Kuralları

Tam Metin Yazım Kuralları

- Times new metin 12 punto ile yazı (Makale başlık, yazarlar, kişiler, listelenecekler, ve anahtar kelimelerin tamamı 12 punto olmalı., tablo gibilar için özet yazar tarafından en uygun olan tablo gibilar için özet yazar tarafından en uygun olabilir)

- Satır 1.25 veriniz

- Paragraf başında soldan girinti yapmayınız

- ANA başlıklar BÜYÜK harfle ve kalın yazılmalı

- Atıf ve Kaynakça APA tarzında olmalıdır

- Tam metinlerinizin en az 5 sayfa olması gerekiyor

- Tam metinlerinizde ÖZET, GİRİŞ, ARAŞTIRMA VE BULGULAR, SONUÇ ve KAYNAKÇA bölümlerinin ayrı başlıklar altında incelenebilirlik

Doçentlik ve Akademik Teşvik
Kongremiz uluslararası derecelendirme, hakemli bir kullanım etkinliktir. Uluslararası statüye sahip ve akademik yükselme (do olanç yapılacak olan kongremize 9 akademisyen ve akademisyenler katılacaktır.

Katılım Payı

Azerbaycanlı Katılımcılar için: 50 manat
Türkiyeli Katılımcılar için: 300 TL
Yurt dışı gezileri için: 40 dolar

AZERBAYCAN HESAP BİLGİLERİ

Kapital Bank ASC Sahil Filialı (2012)
VÖEN: 9900003611
SWİFT Kodu: AIIBAZ2X
Hesap Sahibi: ƏLVAN CƏFƏROV ARİF OĞLU
Hesap No: AZ65AIIB41040019440237862208
  
VÖEN: 3900212932
 

 

TÜRKİYE HESAP BİLGİLERİ

Bu sayfaya 28 Kasım 2021 tarihinde eklenecek

Önemli: Lütfen açıklamayı TC kimliğinizi numaranızı yazınız. Fatura için bu gereklidir

Katılım Payı Neleri Kapsar
Tüm yazarlar için katılım belgesi, ISBN' bildirili özet ve tam metinlerin yayınlanması.

Katılım ve Sunum Şekli
Online katılım: Katılımcılarımızın sunumlarını Zoom programı üzerinden canlı olarak yapacaklardır.

Zoom giriş bilgileri ve şifre programı ile yayınlanacaktır.

 

DÜZENLEME KURULU
KONGRE TAKVİMİ
bottom of page