top of page

Sözlü Sunum Kuralları: 
Bildiri ve sunum Dilleri: Türkçe ( Tümlehçeler), Arapça, Rusça, İngilizce 

Sunumlar özette belirtilen sorumlu yazar tarafından yapılır.
Sunumu çalışmalarıyan çalışmalar sempozyum özet kitapçığında yer almayacaktır.
öğretmena 10 dakika sunum ve 5 dakika görüşmesi için gelecek.
Sunumlar Kongre dillerinden ürünlerinden. Sunumlarda hızlı bir şekilde amaçlanan, materyal ve yöntemlerden söz eğitim sonra sunumn önemli bir kişi, sonuç ve tartışmadan söz edilmelidir.
Sözlü malzeme hazırlamak, görselle de desteklenmektir.
Sunumlar kongre mağazası olarak kullanılacak ve gözden geçirilmeyecektir.
Salonlarda projeksiyon makinesi, bilgisayar vb. araç ve gereçler hazır bulunacaktır.
Sunum üzerinden çocuklara yönelik eğitimler verilmeli.
  ve kontrol edilmelidir.

Oturum Başkanının Görevleri:
1. Oturumda bildirilerin konularını incelemeli, ilgili bilgileri gözden geçirilmelidir.
2. Oturum başkanlarından biri anlatacakken tanıtacak kısa bir konuşma yapacaktır. Diğer genel konuşmalar ile ilgili tartışmalar ve tartışmalar hakkında bir konuşma yapacaktır. İki sistem bu iş birliği yapmalıdır.
3. Görüşme analizinin tam ve uygulamalı bir şekilde kontrol edilebilir.
4. Katılımcılara ve okuyuculara dillendirme ve uygulama şekli
hakkında bilgi vermelidir.
5. oturum toplantısından sonraki salona söz vermeli, hakkında ayrıntılı bilgi verebilecek kişiyle tanışma fırsatınız olmalıdır. Bu süreç için 5 dakika içindedir.
 
6. Sunumdaya alınırken uyulması gereken şartları sağlamalıdır.
7. Toplantıda tartışıldığı halde sunulmayan bildirilerin planında rapor halinde organizasyon komitesine sun

bottom of page