top of page

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI  

 

Metinler Microsoft Word (MS Office 2003-2007) hazırlanmalıdır. 

Word dosyaları A4 boyutunda, Times New Roman yazı tamamlanmalı, maksimum 15 sayfa olmalıdır. 

(grafik, harita, foto) JPEG veya TIFF formatında en az 300 DPI çözünürlülükte olmalı.

Şekiller metin uzantısında yer almamalı, alt yazıları (açıklama) olmalıdır.  

 

YAZIM KURALLARI:  

BİLDİRİ BAŞLIĞI (BÜYÜK HARF, TNR 12pt, koyu) 

1,5 Satır Boşluk 

Yazar / Yazarların Adı ve SOYADI, Yazarların seçkinleri kurum ismi (TNR 11pt. ve koyu) 

Aralık yok (11 pt.) 

Özet (TNR 12pt.)  

 

Özetler 200-300 kelime olmalıdır.

Özet Metni, TNR 12 pt, iki yana hizalı olmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: (TNR 12 pt, koyu):  (3-5 adet) Anahtar Kelime1, Anahtar Kelime2, Anahtar Kelime3, Anahtar Kelime4, Anahtar Kelime5 (TNR 12 pt, normal)  

METİN  

 

metin; Giriş, Çalışma Alanı, Materyal ve Yöntem, Görünüm ve Tartışma, Sonuçlar, oluşmalıdır. Alt başlıklar Times New Roman 12pt, Koyu olmalıdır. Ana Metin: Times New Roman 12pt, normal olarak yazılmalıdır. 

Şekiller (grafik, harita, fotoğraf vb.) JPEG veya TIFF formatında en az 300 DPI çözünürlülükte olmalı, A4 sayfa boyutlarına uygun olarak olmalıdır. 

Şekil ve tablo açıklamaları TNR 11pt olmalıdır. 

Şekillerin metin uzantısında yer almamalı, alt yazıları (açıklama) olmalıdır. 

Kenar Boşlukları Üst : 3,5 cm Alt : 3,5 cm Sol : 2,5 cm Sağ : 2,5 cm Cilt Payı : 0 cm  

referanslar  

 

Makale

Cawley M., Gaffey S., Gillmor D. (1999). Kırsal Kalkınmada Kaliteli Turizm ve Zanaat KOBİ'lerinin Rolü: İrlanda Cumhuriyeti'nden Kanıt. Anadolu: Uluslararası Turizm ve Otelcilik Araştırmaları Dergisi, 10 (1), 45-59.  

 

Efe R., Greenwood M. (2007). Göksu Deltası'nda (Güney Türkiye) Bitki Örtüleri. J. Applied Sciences, 7 (16), 2277-2284. 

Hoballah A. (2006). Akdeniz Bölgesinde Sürdürülebilir Kalkınma. Doğal Kaynaklar Forumu, Cilt 30, 157-167.  

kitap  

 

Hall CM, Lew A. (1998). Sürdürülebilir Turizm: Coğrafi Bir Perspektif. Uzun adam, Harlow.  

 

Kitap Bölümü

Swarbrooke J. (1996). Doğu Avrupa'da Sürdürülebilir Kırsal Turizmin Gelişimine Doğru. Orta ve Doğu Avrupa'da Turizmde: Kalite için Eğitim, ed. G. Richards, s. 137-63. Tilburg: Tilburg University Press.  

 

POSTER SUNUMLAR

 

Poster sunumları sempozyum içinden yapılacak olup, yazarlardan sorulardan cevap verebilmek için, posterleri duracağın süre boyunca, posterlerinin öngörülü olması gerekir. Poster üzerinde en fazla 90cm (en) x 90 cm (erkek) olmalıdır. Poster bölümü 1-2 metreden okunabilmelidir.

bottom of page