top of page

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI 

 

Metinler Microsoft Word (MS Office 2003-2007) kullanılarak hazırlanmalıdır. 

Word dosyaları A4 boyutunda, Times New Roman yazı karakteri kullanılarak hazırlanmalı, maksimum 15 sayfa olmalıdır. 

Şekiller (grafik, harita, foto) JPEG veya TIFF formatında en az 300 DPI çözünürlülükte olmalı.

Şekiller metin dosyasında yer almamalı, alt yazıları (açıklama) olmalıdır. 

 

YAZIM KURALLARI: 

BİLDİRİ BAŞLIĞI (BÜYÜK HARF, TNR 12pt, koyu) 

1,5 Satır Boşluk 

Yazar / Yazarların Adı ve SOYADI, Yazarların çalıştıkları kurum ismi (TNR 11pt. ve koyu) 

Aralık yok (11 pt.) 

Özet (TNR 12pt.) 

 

Özetler 200-300 kelime sayısı arasında olmalıdır.

Özet Metni, TNR 12 pt, iki yana hizalı olmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: (TNR 12 pt, koyu): (3-5 adet) Anahtar Kelime1, Anahtar Kelime2, Anahtar Kelime3, Anahtar Kelime4, Anahtar Kelime5 (TNR 12 pt, normal) 

METİN 

 

Metin; Giriş, Çalışma Alanı, Materyal ve Yöntem, Bulgular ve Tartışma, Sonuçlar, Katkı ve Kaynakça bölümlerinden oluşmalıdır. Alt başlıklar Times New Roman 12pt, Koyu olmalıdır. Ana Metin: Times New Roman 12pt, normal olarak yazılmalıdır. 

Şekiller (grafik, harita, fotoğraf vb.) JPEG veya TIFF formatında en az 300 DPI çözünürlülükte olmalı, A4 sayfa boyutuna uygun olarak düzenlenmelidir. 

Şekil ve tablo açıklamaları TNR 11pt olmalıdır. 

Şekillerin metin dosyasında yer almamalı, alt yazıları (açıklama) olmalıdır. 

Kenar Boşlukları Üst : 3,5 cm Alt : 3,5 cm Sol : 2,5 cm Sağ : 2,5 cm Cilt Payı : 0 cm 

Referanslar 

 

Makale

Cawley M., Gaffey S., Gillmor D. (1999). The Role of Quality Tourism and Craft SME in Rural Development: Evidence from the Republic of Ireland. Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 10 (1), 45-59. 

 

Efe R., Greenwood M. (2007). Vegetation Zonation Patterns on the Göksu Delta (Southern Turkey). J. Applied Sciences, 7 (16), 2277-2284. 

Hoballah A. (2006). Sustainable Development in the Mediterranean Region. Natural Resources Forum, Volume 30, 157-167. 

Kitap 

 

Hall C.M., Lew A. (1998). Sustainable Tourism: A Geographical Perspective. Longman, Harlow. 

 

Kitap Bölümü

Swarbrooke J. (1996). Towards the Development of Sustainable Rural Tourism in Eastern Europe. In Tourism in Central and Eastern Europe: Educating for Quality, ed. G. Richards, pp. 137–63. Tilburg: Tilburg University Press. 

 

POSTER SUNUMLAR

 

Poster sunumları sempozyum sırasında yapılacak olup, yazarların bilgi vermeleri ve soruları yanıtlayabilmeleri için, posterleri asılı olduğu süre boyunca, posterlerinin başında olmaları gerekmektedir. Poster boyutu en fazla 90cm (en) x 90 cm (boy) olmalıdır. Poster metni 1-2 metreden okunabilmelidir.

bottom of page