top of page

ULUSLARASI EĞİTİM ve ÖĞRETİM KONGRESİ

25-26 Şubat 2022

Nahçıvan Muallimler Enstitüsü, Nahçıvan, Azerbaijan

online ve yüz yüze katılım

NMU_loqosu.jpeg
İKSAD ALTIN LOGO.png

KONGRE BAŞKANI 

KONGRE DÜZENLEME KURULU BAŞKANI

Kongre Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Seyfeddin RZAYEV - AMEA Folklor Entitüsü “Mitoloji”şöbesinin müdürü, “Dede Korkut” bilimsel dergisinin başkan yardımcısı

Prof. Dr. Ramazan GAFARLI - AMEA Folklor Enstitüsü “Dede Korkut” şöbesinin müdürü,

“Dede Korkut” bilimsel dergisinin başkanı

Prof. Dr. Hacer HÜSEYNOVA - Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesiİ

Doç. Dr. Ruslan ABDULLAYEV - AMEA

Doç. Dr. Gönül SAMEDOVA - Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Doç. Dr. Sehran  HAVERİ - AMEA Yönetim Kurulu üyesi

Doç. Dr. Sebine İSAYEVA - AMEA Folklor Entitüsü “Dede Korkut” şubesi Uzman araştırmacı

Doç. Dr. Melahet BABAYEVA - AAzerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Doç. Dr. Sefa KARAYEV - AMEA Folklor Enstitüsü

Doç. Dr. Hikmet GULUYEV - AMEA Folklor Enstitüsü

Dr. Zamik TEHMEZOV - Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa GÜNEŞ - Dumlupınar Üniversitesi

Doç. Dr. Halide Aslan - Ankara Üniversitesi 

Dr. Gülşen  AĞABEY - Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Huraman KERIMOVA - AMEA Folklor Entitüsü “Dede Korkut” şubesi Uzman araştırmacı

Aysel ŞEYDAYEVA - Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Öğr. Gör. Eda ERMAGAN-CAGLAR - Altinbaş Üniversitesi

Öğr. Gör. Gürdal ÇETİNKAYA - Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Bilim ve Danışma Kurulu

Prof. Dr. İsmayıl KAZIMOV - Azerbaycan Milli İlimler Akademiyası

Prof. Dr. Ramazan GAFARLI - AMEA Folklor Enstitüsü “Dede Korkut” şöbesinin müdürü

Prof. Dr. Hacer HÜSEYNOVA - Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Prof. Dr. Teyyar CAVADOV - Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Prof. Dr. Seyfeddin RZAYEV - AMEA Folklor Entitüsü “Mitoloji”şöbesinin müdürü

Prof. Dr. Sabit DUMAN - İnönü Üniversitesi

Prof. Dr. Ayten ER - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Şahin FİLİZ -  Akdeniz Üniversitesi

Doç. Dr. Sebine İSAYEVA - AMEA Folklor Entitüsü “Dede Korkut” şubesi Uzman araştırmacı

Doç. Dr. Galib SAYİLOV - AMEA Folklor Entitüsü “Merasim folkloru” şubesi Uzman araştırmacı

Doç. Dr. Gönül SAMEDOVA - Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Doç. Dr. Sefa KARAYEV - AMEA Folklor Enstitüsü

Doç. Dr. Hikmet GULUYEV - AMEA Folklor Enstitüsü

Dr. Zamik TEHMEZOV - Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Alper Bilgehan YARDIMCI - Pamukkale Üniversitesi

Dr. Halide MEMMEDOVA - AMEA Folklor Entitüsü “Dede Korkut” şubesi Uzman araştırmacı.

Dr. Kadri̇ AĞGÜN - Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

​​Kongre Takvimi

Bildiri Özetlerinin Gönderilebileceği Son Gün- 28 Kasım 2021

Katılım Ücretinin Yatırılması Son Gün- 02 Aralık 2021

Kongre Programının İlanı- 04 Aralık 2021

Kongre Tarihi- 10-12 Aralık 2021

Tam Metinlerin Gönderilebileceği Son Gün- 15 Aralık 2021

(Tam metin zorunluluğu yoktur)​

Kongre Kitabının Yayınlanması- 25 Aralık 2021

​Özet  Gönderimi

Kongremize özet göndererek başvurmanız gerekmektedir. Özet değerlendirme süreci en çok 5 gün sürmektedir. Değerlendirme sonucu gecikmeksizin yazara bilgi verilmektedir. Özetlerinizin 200-300 kelime aralığında olması gerekmektedir. Özetlerinizi word/doc formatında en geç 28 Kasım 2021 tarihine kadar dedekorkutkongresi@gmail.com

adresine göndermeniz gerekmektedir.    

Tam Metin Gönderimi

Kongremizde tam metin zorunluluğu yoktur. Tam metinlerinizi kongre kitabında yayınlatmak isterseniz özetinizin kabul edilmesinin ardından TAM METİNLERİNİZİ en geç 15 Aralık 2021 tarihine kadar  dedekorkutkongresi@gmail.com​ adresine göndermeniz gerekmektedir

Yazım Kuralları

Tam Metin Yazım Kuralları

- Times new roman, 12 punto ile yazınız (Makale başlığı, yazar isimleri, kurumları, mail adresleri, Özet ve anahtar kelimelerin tamamı 12 punto olmalı. Grafik, tablo gibi kısımlar için yazar punto büyüklüğü yazar tarafından en uygun biçimde belirlenebilir)

- Satır aralığı 1.25 veriniz

- Paragraf başlarında soldan girinti yapmayınız

- ANA başlıklar BÜYÜK harfle ve bold yazılmalı

- Atıf ve Kaynakça APA stilinde düzenlenmelidir

- Tam metinlerinizin en az 5 sayfa olması gerekmektedir

- Tam metinlerinizde ÖZET, GİRİŞ, ARAŞTIRMA VE BULGULAR, SONUÇ ve KAYNAKÇA bölümlerinin ayrı başlıklar altında gösterilmesi gerekmektedir

Doçentlik ve Akademik Teşvik
Kongremiz uluslararası nitelikte, hakemli bir bilimsel etkinliktir. Uluslararası statüye sahip olan ve akademik yükselme (doçentlik dahil) ve teşvik kriterlerini karşılayan kongremize 9 ülkeden araştırmacı ve akademisyenler katılacaktır.

Katılım Payı

Azerbaycanlı Katılımcılar için: 50 manat
Türkiyeli Katılımcılar için: 300 TL
Yurtdışı Katılımcılar için: 40 dolar

AZERBAYCAN HESAP BİLGİLERİ

Kapital Bank ASC Sahil Filialı (201218)
VÖEN: 9900003611
SWİFT Kod: AIIBAZ2X
Hesap Sahibi: ƏLVAN CƏFƏROV ARİF OĞLU
Hesap No: AZ65AIIB41040019440237862208    
VÖEN: 3900212932 

 

TÜRKİYE HESAP BİLGİLERİ

Bu sayfaya 28 Kasım 2021 tarihinde eklenecek

Önemli: Lütfen açıklama kısmına TC kimlik numaranızı yazınız. Fatura kesilmesi için bu gereklidir

Katılım Payı Neleri Kapsar
Tüm yazarlar için katılım belgesi, ISBN'li bildiri kitabında özet ve tam metinlerin yayını.

Katılım ve Sunum Şekli
Online katılım: Katılımcılarımız sunumlarını Zoom programı üzerinden canlı olarak yapacaklardır.

Zoom giriş bilgileri ve şifre kongre programı ile beraber yayınlanacaktır.

DÜZENLEME KURULU
KONGRE TAKVİMİ
bottom of page